Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

MUDr. Radan Doubek odborný garant prenatální diagnostiky a specialista na rizikové těhotenství
17 let praxe

Nositel mezinárodní licence pro provádění specializovaného vyšetření NT+

Nositel certifikátu měření délky děložního hrdla, měření nosní kosti v prvním trimestru, měření obličejového úhlu v prvním trimestru, měření průtoku ve venózním duktu.

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví porodnictví, specializace porodnictví

Péče o těhotné

Klinika Gynmeda poskytuje komplexní prenatální péči. Kromě běžných prohlídek a vyšetření v rámci těhotenské poradny však nabízíme několik dalších nadstandardních vyšetření, které nemůže provádět běžná gynekologická ambulance, jelikož jsou vázána na prokázanou odbornou způsobilost (licenci) vyšetřujícího lékaře.Licence pro specializovaná vyšetření

Naši specialisté jsou držiteli mezinárodních licencí pro specializovaná vyšetření těhotných jako je například Prvotrimestrální screening (NT+) a dalších specializovaných certifikátů pro provádění jednotlivých ultrazvukových vyšetření. Veškeré výkony tak u nás provádí vysoce erudovaní lékaři s mnohaletou praxí splňující přísné podmínky pro udělení těchto licencí.

Nadstandardní metody

Pro odhalení vývojových vad plodu nabízíme celou řadu nadstandardních vyšetření, které jsou schopny velmi včasně stanovit rizika. Mezi ně se řadí:

NT+ prvotrimestrální screening
Panorama test

Prémiový ultrazvukový
přístroj

Na pracovišti Brno máme nejmodernější ultrazvukový přístoj Samsung S70A pro specializované screeningové vyšetření těhotných (NT+, druhotrimestrální screening) a pro 3D/4D vyšetření plodu

Kardiotokografické vyšetření (CTG)

Kardiotokografický záznam - jde o souběžné vyšetření srdeční činnosti plodu a děložní aktivity sloužící k hodnocení správné funkce placenty.


Prvotrimestrální screening NT+

nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 1 500 Kč

...

Panorama 1 - základní provedení

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 12 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

Panorama 2 - nejčastější chromosomální vady + DiGeorgův syndrom

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 14 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, DiGeorgův syndrom, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

Panorama 3 - kompletní testování vč. mikrodelecí

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 16 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, mikrodelece, DiGeorgův syndrom, Syndrom delece1p36, Angelmanův syndrom, Prader-Williho syndrom, Cri-du-chat sy, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna