Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Péče o těhotné

Klinika Gynmeda poskytuje komplexní prenatální péči. Kromě běžných prohlídek a vyšetření v rámci těhotenské poradny však nabízíme několik dalších nadstandardních vyšetření, které nemůže provádět běžná gynekologická ambulance, jelikož jsou vázána na prokázanou odbornou způsobilost (licenci) vyšetřujícího lékaře.Licence pro specializovaná
vyšetření

Naši specialisté jsou držiteli mezinárodních licencí pro specializovaná vyšetření těhotných jako je například Prvotrimestrální screening (NT+) a dalších specializovaných certifikátů pro provádění jednotlivých ultrazvukových vyšetření. Veškeré výkony tak u nás provádí vysoce erudovaní lékaři s mnohaletou praxí splňující přísné podmínky pro udělení těchto licencí.

Nadstandardní
metody

Pro odhalení vývojových vad plodu nabízíme celou řadu nadstandardních vyšetření, které jsou schopny velmi včasně stanovit rizika. Mezi ně se řadí:

NT+ prvotrimestrální screening
Panorama test

Prémiový ultrazvukový
přístroj

Na pracovišti Brno máme nejmodernější ultrazvukový přístoj Samsung S70A pro specializované screeningové vyšetření těhotných (NT+, druhotrimestrální screening) a pro 3D/4D vyšetření plodu

Kardiotokografické
vyšetření (CTG)

Kardiotokografický záznam - jde o souběžné vyšetření srdeční činnosti plodu a děložní aktivity sloužící k hodnocení správné funkce placenty.


Prvotrimestrální screening NT+

nehradí plně žádná pojišťovna, větina pojišťoven však na vyšetření přispívá cena pro samoplátce 1 500 Kč

...

Panorama 1 - základní provedení

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 12 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

Panorama 2

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 14 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, DiGeorgův syndrom, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

Panorama 3 - kompletní testování vč. mikrodelecí

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 16 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, mikrodelece, DiGeorgův syndrom, Syndrom delece1p36, Angelmanův syndrom, Prader-Williho syndrom, Cri-du-chat sy, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna