Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

ThinPrep PAP test v centru Gynmeda

 • Metodu si může vyžádat každá pacientka při každém vyšetření, kde se odebírá onkologické cytologie.
 • Výsledky vyšetření zasíláme emailem zpravidla do 3 týdnů.
 • Je možno se objednat na tuto metodu i jako neregistrovaná pacientka.

Ceny ThinPrep PAP testu

LBC ThinPrep PAP test

ThinPrep PAP test je novinkou v oblasti diagnostiky a prevence předrakovinových změn a rakoviny děložního čípku. Jedná se o stěr z děložního čípku odebíraný do tekutého média s následným počítačovým vyhodnocením preparátu. ThinPrep PAP test je v současnosti nejvíce používanou metodou v USA a přechází na ni většina států v západní Evropě.

Oproti klasické onkologické cytologii, kdy vyhodnocení provádí cytologický laborant, je zde vřazen systém počítačové analýzy obrazu. Tím se výrazně snížuje riziko přehlédnutí, protože tato metoda je schopna vyhledat i jedinou nádorovou nebo přednádorovou buňku.Takto označené skla jsou dále předávány lékaři k uzavření.

 • ThinPrep PAP test je nová metoda onkologické cytologie
 • Dosahuje výrazně větší přesnosti než klasická cytologie
 • Možnost doplnit speciální vyšetření z již odebráného materiálu (do 2 měsíců od odběru)

Jak probíhá odběr?

Schéma metody

Odběr buněk z děložního čípku u ThinPrep PAP testu je realizován velmi jemným pryžovým kartáčkem. Buňky jsou poté přeneseny do nádobky s tekutým médiem, kde se kartáček důkladně propláchne. Tato metoda je zárukou šetrného zacházení s buňkami a přenesení všech odebraných buněk do nádobky.

V laboratoři je vytvořena pomocí speciálního přistoje přehledná tenká vrstva buněk na skle. Počítač pak automaticky načte (naskenuje) celé mikroskopické sklíčko připravené technikou LBC (liquid based cytology - cytologie odebíraná do tekutého média) a počítačovou analýzou obrazu označí všechny podezřelé buňky.

Doplnění specifických vyšetření

Obrovskou výhodou této metody je možnost doplnit specifické vyšetření z již odebraného vzorku (např. test na HPV viry, test na chlamydie aj.) pouhým zavoláním do laboratoře, tj bez nutnosti Vaší další návštěvy a dalšího odběru. V laboratoři totiž zůstává Váš materiál po dobu cca 2 měsíců uskladněn.

Úhrada pojišťovnou

Vyšetření je považováno za nadstandardní a není proto hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna