Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Gynekologie Zlín - služby a lidé

Pracoviště Gynmeda Zlín je zaměřena na specializovanou gynekologickou péči a diagnostiku prekanceróz dolního genitálního traktu (cervix, pochva, vulva). Garantem a vedoucím lékařem pracoviště Gynmeda Zlín je MUDr. Leopold Rotter, Ph.D., Člen výboru České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS (2010 - 2014) a držitel licence pro expertní kolposkopii.

Úhrada pojišťovnou

Všechny výkony a zákroky vyjma interupcí a několika kosmetických výkonů jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami

Expertní vyšetření

Volné termíny k vyšetření prekanceróz jsou většinou do cca 3 týdnů, akutní cca do týdne.

Minimální čekání v ordinaci

Vždy jste objednána na přesný čas. Doba strávená v čekárně je tak zkrácena na naprosté minimum

Pacientky zde neregistrujeme

Na pracovišti ve Zlíně pacientky na běžné gynekologické prevence neregistrujeme. Je zde pouze specializovaná ambulance.

Gynekologická péče
Preventivní prohlídky ---
Diagnostika a léčba akutních gynekologických potíží ---
Komplexní gynekologická péče ---
Ultrazvuková diagnostika ---
Diagnostika a léčba sterilních párů ---
Poradenství v oblasti plánovaného rodičovství ---
Antikoncepční poradna ---
Komplexní péče o ženy v klimakteriu a menopauze ---
Očkování proti HPV viru - rakovině děložního čípku nehradí žádná
pojišťovna
Krevní odběry po celý den ---
Možnost přítomnosti manžela, partnera nebo rodiče při vyšetření zdarma
Konziliární služby
Expertní konziliární vyšetření prekanceróz vulvy, pochvy, děložního hrdla hradí všechny
pojišťovny
Prenatální péče
Komplexní péče o těhotné ženy s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím hradí všechny
pojištovny
Kardiotokografická vyšetření (CTG) hradí všechny
pojištovny
Ambulantní zákroky
Hysteroskopie diagnostická v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Hysteroskopie operační v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Konizace v lokálním znecitlivění + histologie hradí všechny
pojišťovny
Konizace v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Separovaná abraze v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Onkogynekologie
Expertní kolposkopie hradí všechny
pojišťovny
Diagnostika a léčba žen s přednádorovými stavy děložního hrdla, pochvy a vulvy hradí všechny
pojišťovny
Ultrazvuková diagnostika
Ultrazvuková diagnostika hradí všechny
pojišťovny
Normální těhotenské ultrazvuky hradí všechny
pojišťovny
Těhotenská (prenatální) diagnostika speciální ---
3D/4D ultrazvukové vyšetření se záznamem ---
Možnost ultrazvukového určení pohlaví plodu nehradí žádná
pojišťovna
Fotky z 2D ultrazvuku nehradí žádná
pojišťovna
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna