Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Gynekologie Brno - služby a lidé

Pracoviště Gynmeda Brno je zaměřena na komplexní gynekologickou péči, diagnostiku a léčbu gynekologických prekanceroz a jednodenní operativu. Jako jediné pracoviště na Moravě poskytujeme vysoce specializované konziliární služby pro Fakultní nemocnici u sv. Anny. Garantem a vedoucím lékařem pracoviště Gynmeda Brno je MUDr. Leopold Rotter, Ph.D., Člen výboru České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS (2010 - 2014) a držitel licence pro expertní kolposkopii.

Úhrada pojišťovnou

Všechny výkony a zákroky vyjma interupcí a několika kosmetických výkonů jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami

Minimální čekání v ordinaci

Vždy jste objednána na přesný čas. Doba strávená v čekárně je tak zkrácena na naprosté minimum

Expertní vyšetření a zákroky

Volné termíny k vyšetření prekanceróz jsou většinou do 4-6 týdnů, akutní do 1-2 týdnů. Volné termíny k zákrokům jsou běžně do 1-3 týdnů

Registrujeme nové pacientky

Na pracovišti Brno registrujeme nové pacientky.
Objednat se můžete zde
POZN: Neregistrujeme pacientky, odesílané na naše pracoviště jinými lékaři ke konziliárním vyšetřením a operacím.

Gynekologická péče
Preventivní prohlídky hradí všechny
pojišťovny
Diagnostika a léčba akutních gynekologických potíží hradí všechny
pojišťovny
Komplexní gynekologická péče hradí všechny
pojišťovny
Ultrazvuková diagnostika hradí všechny
pojišťovny
Diagnostika a léčba sterilních párů hradí všechny
pojišťovny
Poradenství v oblasti plánovaného rodičovství hradí všechny
pojišťovny
Antikoncepční poradna hradí všechny
pojišťovny
Komplexní péče o ženy v klimakteriu a menopauze hradí všechny
pojišťovny
Očkování proti HPV viru - rakovině děložního čípku nehradí žádná
pojišťovna
Krevní odběry po celý den hradí všechny
pojišťovny
Možnost přítomnosti manžela, partnera nebo rodiče při vyšetření zdarma
Konziliární služby
Konziliární služby pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hradí všechny
pojišťovny
Expertní konziliární vyšetření prekanceróz vulvy, pochvy, děložního hrdla hradí všechny
pojišťovny
Prenatální péče
Komplexní péče o těhotné ženy s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím hradí všechny
pojištovny
Kardiotokografická vyšetření (CTG) hradí všechny
pojištovny
Ambulantní zákroky
Hysteroskopie diagnostická v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Hysteroskopie operační v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Konizace v lokálním znecitlivění + histologie hradí všechny
pojišťovny
Konizace v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Revize dutiny děložní v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Separovaná abraze v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Přerušení těhotenství nehradí žádná
pojišťovna
Onkogynekologie
Expertní kolposkopie hradí všechny
pojišťovny
Diagnostika a léčba žen s přednádorovými stavy děložního hrdla, pochvy a vulvy hradí všechny
pojišťovny
Ultrazvuková diagnostika
Ultrazvuková diagnostika hradí všechny
pojišťovny
Normální těhotenské ultrazvuky hradí všechny
pojišťovny
Těhotenská (prenatální) diagnostika speciální hradí všechny
pojišťovny
3D/4D ultrazvukové vyšetření se záznamem nehradí žádná
pojišťovna
Možnost ultrazvukového určení pohlaví plodu nehradí žádná
pojišťovna
Fotky z 2D ultrazvuku nehradí žádná
pojišťovna
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna