Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Gynekologie Brno - služby a lidé

Pracoviště Gynmeda Brno je zaměřena na komplexní gynekologickou péči, diagnostiku a léčbu gynekologických prekanceroz a jednodenní operativu. Jako jediné pracoviště na Moravě poskytujeme vysoce specializované konziliární služby pro Fakultní nemocnici u sv. Anny. Garantem a vedoucím lékařem pracoviště Gynmeda Brno je MUDr. Leopold Rotter, Ph.D., Člen výboru České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS (2010 - 2014) a držitel licence pro expertní kolposkopii.

Úhrada pojišťovnou

Všechny výkony a zákroky vyjma interupcí a několika kosmetických výkonů jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami

Expertní vyšetření a zákroky

Volné termíny k vyšetření prekanceróz jsou většinou do 4-6 týdnů, akutní do 1-2 týdnů. Volné termíny k zákrokům jsou běžně do 2-3 týdnů

Minimální čekání v ordinaci

Vždy jste objednána na přesný čas. Doba strávená v čekárně je tak zkrácena na naprosté minimum

Přechodně neregistrujeme nové pacientky

Na pracovišti Brno nyní přechodně do konce roku neregistrujeme nové pacientky. Je možno se objednat na termíny po novém roce - objednat se můžete zde

Gynekologická péče
Preventivní prohlídky hradí všechny
pojišťovny
Diagnostika a léčba akutních gynekologických potíží hradí všechny
pojišťovny
Komplexní gynekologická péče hradí všechny
pojišťovny
Ultrazvuková diagnostika hradí všechny
pojišťovny
Diagnostika a léčba sterilních párů hradí všechny
pojišťovny
Poradenství v oblasti plánovaného rodičovství hradí všechny
pojišťovny
Antikoncepční poradna hradí všechny
pojišťovny
Komplexní péče o ženy v klimakteriu a menopauze hradí všechny
pojišťovny
Očkování proti HPV viru - rakovině děložního čípku nehradí žádná
pojišťovna
Krevní odběry po celý den hradí všechny
pojišťovny
Možnost přítomnosti manžela, partnera nebo rodiče při vyšetření zdarma
Konziliární služby
Konziliární služby pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hradí všechny
pojišťovny
Expertní konziliární vyšetření prekanceróz vulvy, pochvy, děložního hrdla hradí všechny
pojišťovny
Prenatální péče
Komplexní péče o těhotné ženy s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím hradí všechny
pojištovny
Kardiotokografická vyšetření (CTG) hradí všechny
pojištovny
Ambulantní zákroky
Hysteroskopie diagnostická v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Hysteroskopie operační v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Konizace v lokálním znecitlivění + histologie hradí všechny
pojišťovny
Konizace v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Revize dutiny děložní v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Separovaná abraze v celkové anestezii + histologie hradí všechny
pojišťovny
Přerušení těhotenství nehradí žádná
pojišťovna
Onkogynekologie
Expertní kolposkopie hradí všechny
pojišťovny
Diagnostika a léčba žen s přednádorovými stavy děložního hrdla, pochvy a vulvy hradí všechny
pojišťovny
Ultrazvuková diagnostika
Ultrazvuková diagnostika hradí všechny
pojišťovny
Normální těhotenské ultrazvuky hradí všechny
pojišťovny
Těhotenská (prenatální) diagnostika speciální hradí všechny
pojišťovny
3D/4D ultrazvukové vyšetření se záznamem nehradí žádná
pojišťovna
Možnost ultrazvukového určení pohlaví plodu nehradí žádná
pojišťovna
Fotky z 2D ultrazvuku nehradí žádná
pojišťovna
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna