Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

NT+ v centru Gynmeda

 • Kombinovaný screening I. trimestru v gynekologických centrech Gynmeda provádí zkušení specialisté, kteří jsou pro toto vyšetření certifikováni podle pravidel instituce Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně.
 • Výsledky vyšetření jsou pravidelně ověřovány auditem.
 • Prémiová kvalita našich ultrazvuků zaručuje to nejlepší a nejdetailnější zobrazení Vašeho miminka.
 • Výsledek vyšetření je znám přibližně za týden

Ceny NT+

 • Ceny kombinovaného screeningu I. trimestru (NT+) pro pracoviště Brno najdete zde

Prvotrimestrální screening - NT plus - Brno

Kombinovaný screening I. trimestru (NT+), neboli Prvotrimestrální screening je kombinované biochemické a ultrazvukové vyšetření zaměřené na vyhledávání nejčastějších odchylek v genetické výbavě plodu (především Downova syndromu) a diagnostiku vrozených vývojových vad plodu.

 • Skládá se z vyšetření krve a ultrazvukového vyšetření
 • Vyšetření dosahuje přesnosti 90 až 95 %
 • Podle doporučených postupů České gynekologické a porodnické odborné společnosti je screeningovým vyšetřením první volby pro vyhledávání nejčastějších genetických odchylek plodu
 • Provádí se mezi 12. až 14. týdnem gravidity

Co dokáže vyšetřit?

Dokáže vyšetřit možné projevy nejčastějších chromozomálních odchylek (zejména Downova syndromu, dále také Edwardsova a Patauova syndromu) a stanovit míru rizika pro plod v daném těhotenství.

Nejznámější z chromozomálních odchylek je Downův syndrom. Jeho výskyt je přibližně 1 případ na 500 těhotenství. Riziko postižení plodu stoupá s věkem matky. Zatímco ve 20 letech je nízké – 1:1100, ve 30 letech stoupá přibližně na 1:600 a ve 40 letech je již vysoké – 1:70.

Kromě toho je ale vyšetření také zaměřeno na detekci dalších známek vývojových vad plodu, ověření vitality plodu, změření plodu a určení předpokládaného termínu porodu. Při dobré viditelnosti je často možno zjistit i pohlaví plodu.

Jak vyšetření probíhá?

Test je založen na vyšetření proteinu PAPP-A a volné beta podjednotky těhotenského hormonu z krve těhotné, dále na měření ultrazvukových známek chromozomálních odchylek – šíjového projasnění (NT), nosní kůstky (NB), popřípadě některých dalších. Zjištěné hodnoty jsou pak vztaženy k věku a dalším parametrům (výška, hmotnost, způsob početí atd.).

Ilustrační obrázek Konizace

NT+: měření velikosti plodu

Ilustrační obrázek Konizace

NT+: nuchální a šíjové projasnění

Kde může být vyšetření provedeno?

Vyšetření je vázáno na specializovanou licenci a mělo by být proto provedeno pouze na specializovaném pracovišti certifikovaným lékařem, který musí každoročně procházet auditem vyhodnocujícím provedená vyšetření.

Jaký výsledek můžete od vyšetření očekávat?

Výsledek se vyjadřuje v poměru a popisuje míru rizika pro vyšetřované odchylky v genetické informaci plodu. Výsledek může být buď negativní, nebo pozitivní.

Negativní výsledek znamená, že riziko odchylky v genetické informaci plodu je menší než 1:300.

Pozitivní výsledek znamená, že riziko odchylky v genetické informaci plodu je větší než 1:300.

Je třeba si ale uvědomit že nízké riziko automaticky neznamená nulové riziko. I při negativním výsledku je doporučeno absolvovat podrobné ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu, případně i některé z dalších upřesňujících neinvazivních vyšetření.

Stejně tak pozitivní výsledek neznamená, že plod je jednoznačně postižen. Pouze nás upozorní na vhodnost dalšího vyšetření. V případě pozitivního výsledku postupujeme vždy podle konkrétní situace.

Upřesnění výsledků

K upřesnění výsledků mohou být použity další screeningové metody, jako je Panorama test nebo integrovaný screening.

Potvrzení, nebo vyloučení výsledů

Definitivní potvrzení, nebo vyloučení přítomnosti některé z chromozomálních odchylek může proběhnout až na základě invazivního vyšetření (odběru plodové vody nebo odběru choriových klků).

Úhrada pojišťovnou

I přes svou přesnost a relativně nízkou cenu není kombinovaný screening I. trimestru plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Většina pojišťoven však na toto vyšetření přispívá určitou částkou.

Ze zdravotního pojištění je plně hrazen pouze tradiční screening (tzv. triple test neboli trojitý test). Ten však dosahuje (při vyšší falešné pozitivitě) přesnosti pouze 65 %, tedy o mnoho menší, než je 90 až 95% přesnost u NT+.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna