Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

GARDASIL 9

 • Je účinná proti sedmi nejčastějším typům HPV způsobujících rakovinu děložního čípku a těžké předrakovinové změny (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) a proti dvěma typům HPV způsobujících tvorbu genitálních kondylomat (6 a 11).
 • Na trhu v ČR je od roku 2016.
 • Cena jedné dávky je u nás 3.900 Kč. Jsou potřeba celkem 3 dávky. Druhá se aplikuje za 2 měsíce od první a třetí za 6 měsíců od první.

Gardasil / Silgard

 • Dle informací od výrobce bude ukončen ke dni 31. 5. 2023 prodej čtyřvalentní vakcíny Gardasil. Na trhu však zůstává adekvátní náhrada v podobě devítivalentní vakcíny Gardasil 9.

Očkování proti rakovině čípku děložního

Sleva vakcíny Gardasil9

Od 20.9.2023 jsme dočasně zlevnili Vakcínu Gardasil 9 na 3 900 Kč Kč za dávku (dříve 4500,-Kč)

V České republice je každým rokem nově diagnostikováno cca 1000 případů karcinomu děložního čípku a přiblžně 400 z nich končí smrtí. Jde přitom o jeden z mála nádorů, kde známe příčinu a proto lze tomuto onemocnění účinně předcházet.

Hlavní příčinou vzniku rakoviny děložního čípku je infekce některými typy lidského papilomaviru, nebo-li HPV (zkratka z anglického Human papillomavirus). Vysoce rizikové HPV infekce, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku, prekancerózním stavům děložního čípku, nebo jiným nádorovým onemocněním, způsobují zejména typy 16, 18, 31, 33 a dále pak typy 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59.

Za vůbec nejrizikovější jsou považovány právě typy 16 a 18, které jsou odpovědné za přibližně 70 % případů karcinomu děložního čípku a za 75 až 80 % případů karcinomu konečníku.

Kdo může onemocnět rakovinou děložního čípku?

V průběhu života se nakazí jedním nebo více typy HPV přibližně 75 až 90 % sexuálně aktivní populace. K přenosu HPV nemusí dojít pouze pohlavním stykem, ale také při nekoitálních sexuálních aktivitách. Před přenosem neposkytuje stoprocentní ochranu ani kondom.

I když u většiny lidí proběhne infekce zcela bez příznaků a po určitém čase sama odezní bez léčení, u některých žen může infekce přetrvávat a rozvinout se právě v prekancerózy a následnou rakovinu děložního čípku. Onemocnění může postihnout kteroukoliv dívku nebo ženu, která přišla do styku s rizikovým typem HPV. Riziko se může zvyšovat ve spojení s dalšími faktory jako jsou například sexuální promiskuita, špatná hygiena nebo kouření.

Účinná prevence

Nejspolehlivější způsob prevence před tímto onemocněním je kombinace pravidelných gynekologických prohlídek, resp. pravidelného cervikálního screeningu a očkování některou z dostupných vakcín proti HPV virům, které toto onemocnění způsobují. Bohužel stále existuje celá řada lidí, kteří se očkování brání, a to zejména kvůli dezinformacím, které se mezi lidmi šíří.

 • Účinnost vakcín proti HPV byla prokazatelně potvrzena množstvím rozsáhlých studií. Jako u každého očkování, vakcína působí samozřejmě jako ochrana před budoucími infekcemi a neléčí již vzniklou infekci.
 • Může zabránit přibližně 80 až 90 % všech případů rakoviny děložního hrdla nebo těžkých předrakovinných změn, v případě, že očkování proběhne ještě před kontaktem s daným typem HPV.
 • S očkováním je nejlepší začít ještě před začátkem sexuálního života - tedy před tím než dojde k přirozenému kontaktu s HPV. Odhaduje se, že mnoho lidí se nakazí některým typem HPV v průběhu prvních 2 až 3 let pohlavní aktivity.
 • V naprosté většině případů se doporučuje také sexuálně aktivním ženám, jelikož ke kontaktu s některým typem viru ještě nemuselo dojít. Navíc bylo zjištěno, že až u 30% předrakoviných změn čípku se jedná o vícenásobné infekce různými typy HPV.
 • Chrání také před ostatními chorobami způsobenými konkrétními typy HPV obsaženými ve vakcíně.
 • Každá vakcína je před uvedením na trh po několik let velmi důkladně zkoušena a po té neustále sledovaná přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami. Vedlejší účinky vakcinace jsou statisticky i biologicky zanedbatelné.
 • Vakcíny proti HPV jsou vyrobeny na jiném principu než starší typy vakcín. Obsahují pouze obaly virů a proto není možné se jimi infikovat.

Rakovina a předrakovinové změny související s HPV

HPV infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-90%) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Tento virus je zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. kondylomů) a za těžké přednádorové změny (nejčastěji na děložním čípku, ale i v pochvě, na zevním genitálu, konečníku, krku). HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).

Všechny informace co HPV způsobuje najdete na specializovaném webu zde »

Zajímají Vás podrobnější informace o HPV?

Více podrobnějších informací o HPV infekci, jednotlivých typech HPV virů, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci a spousta dalších informací více v našem článku.

Podrobnější informace o HPV najdete zde »

Doporučení České gynekologické a porodnické společnosti k očkování žen po konizaci

 1. Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.
 2. Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.
 3. Efektivita vakcinace je neustále ověřována. Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např. Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).
 4. Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.
 5. Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.
 6. Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.
 7. Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.

Úhrada pojišťovnou

Očkování proti HPV není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou. Očkování proti HPV je zdravotní pojišťovnou hrazeno pouze pro dívky a chlapce ve věku 13 let (očkují pediatři - naší kliniky se netýká).

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna