Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Péče o těhotné

Klinika Gynmeda poskytuje komplexní prenatální péči. Veškeré výkony prenatální péče u nás provádí kvalifikovaní a zkušení specialisté. Kromě běžných prohlídek a vyšetření v rámci těhotenské poradny však nabízíme i několik dalších nadstandardních vyšetření, které nemůže provádět běžná gynekologická ambulance, jelikož jsou vázány na prokázanou odbornou způsobilost (licenci) vyšetřujícího lékaře.

Licence pro specializovaná
vyšetření

Jsme nositelé několika mezinárodních licencí pro specializovaná vyšetření těhotných, jako jsou například specializované ultrazvuky nebo Prvotrimestrální screening (NT+).

Nadstandardní
metody

Pro odhalení vývojových vad plodu nabízíme celou řadu nadstandardních metod, které jsou schopny velmi včasně stanovit rizika. Mezi ně se řadí Prvotrimestrální screening (NT+) a Panorama test.

Prémiový ultrazvukový
přístroj

Pro specializovaná screeningová vyšetření a pro 3D/4D ultrazvuková vyšetření používáme nejmodernější ultrazvukový přístoj Samsung S70A, který zaručuje to nejlepší a nejdetailnější zobrazení.

Kardiotokografické
vyšetření (CTG)

CTG, neboli kardiotokografický záznam je vyšetřovací metoda sloužící k hodnocení správné funkce placenty. Jedná se o souběžné vyšetření srdeční činnosti plodu a děložní aktivity.


Prvotrimestrální screening NT+

informace o metodě
nehradí plně žádná pojišťovna, většina pojišťoven však na vyšetření přispívá cena pro samoplátce 1 500 Kč

Většina pojišťoven však na toto vyšetření přispívá určitou částkou. Informujte se vždy u Vaší zdravotní pojišťovny.

Panorama 1 - základní provedení

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 12 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

Panorama 2

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 14 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, DiGeorgův syndrom, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)

Panorama 3 - kompletní testování vč. mikrodelecí

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 16 000 Kč

Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18), Patauův syndrom (trisomie 13), Turnerův syndrom (monosomie X), Klinefelterův syndrom (XXY), Syndrom Jacobsové (XYY), Triple X syndrom (XXX), Triploidie, mikrodelece, DiGeorgův syndrom, Syndrom delece1p36, Angelmanův syndrom, Prader-Williho syndrom, Cri-du-chat sy, pohlaví (pokud bude vyžadovat pacientka)nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 300 Kč

První fotka 300,- Kč, každá další 100,- Kč. Každá fotky je tisknuta na speciální tuhý lesklý fotopapír (většinou Epson) v plných barvách.

nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 1000 Kč

Pokud si donesete vlastní USB Flashdisk, tak 1000,- Kč, pokud budete chtít náš (16GB USB Flashdisk), tak je cena 1200,- Kč

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna