Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

Co obsahuje preventivní vyšetření

 • Aktualizace osobní i rodinné anamnézy, zejména ohledně rizikových faktorů
 • Komplexní gynekologické vyšetření
 • Ultrazvukové vyšetření
 • Doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky)
 • Od 1. 1. 2021 se u žen, které mají negativní výsledek cytologie, provádí ve věku 35 a 45 let screeningový test na přítomnost HPV viru. Tento virus může způsobit těžké předrakovinové změny až rakovinu děložního hrdla.
 • Doporučení screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let a 1x za 2 roky od 55 let, nebo screeningová koloskopie jednou za 10 let)

Preventivní gynekologické prohlídky Kyjov

Od svých 15 let má každá žena nárok na bezplatnou gynekologickou preventivní prohlídku u gynekologa, a to jedenkrát za rok.

Klinika Gynmeda poskytuje komplexní preventivní péči našim registrovaným pacientkám. Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami 1x ročně. V rámci tohoto vyšetření provádíme aktualizaci anamnézy, vlastní gynekologickou prohlídku, vždy ultrazvukové vyšetření a screening karcinomu hrdla děložního (odběry cytologie a HR HPV testy).

Jaké nabízíme nadstandardní vyšetření?

Cytologie LBC Thip Prep PAP Test

Jde o techniku umožňující odběr vyšetřovaných buněk do tekutého média, na rozdíl od klasické onkologické cytologie (OC), kde se buňky natírají přímo na sklo. Výhodou je výrazně lepší přesnost než u klasické cytologie na sklíčko. Je také možné i dodatečné vyšetření na průkaz HPV a další doplňující vyšetření (např. STD). Pacientka tedy nemusí znovu chodit k lékaři. LBC není plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

HR HPV test

HPV testy na rizikové viry (HR HPV), které umí vyvolat těžké předrakovinové až onkologické nálezy. Jejich zjišťění je velmi důležité pro správnou diagnostiku těchto změn.
POZN: HR HPV DNA test je od 1.1.2021 hrazen zdravotními pojišťovnami všem ženám ve věku 35 a 45 let. Ostatní ženy si mohou test uhradit jako samoplátci.

Trombogenní mutace

Testování trombogenních mutací nabízíme všem ženám, před nasazením antikoncepce nebo například před otěhotněním. Tímto testem je možné odhalit skryté poruchy krevního srážení, které by se v rizikových situacích mohly projevit krevními sraženinami nebo plicní embolií. Test je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze u indikovaných pacientů. Ostatní si mohou test uhradit jako samoplátci.

Mutace BRCA 1,2 - riziko karcinomu prsu a ovárií

Test BRCA 1,2 mutací je vyšetření při kterém se testuje 24 nejčastějších mutací BRCA 1,2 genů, které způsobují vysoké riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníků. Test je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze u indikovaných pacientů. Ostatní si mohou test uhradit jako samoplátci.

Další metody a vyšetření

Informujte se u Vašeho lékaře. Nabízíme celou škálu dalších vyšetření (např. odběry na pohlavní nemoci, specifické laboratorní vyšetření atd.).

Úhrada pojišťovnou

Prevence jsou hrazeny 1x ročně všemi zdravotními pojišťovnami.

Na prevence registrujeme dle naší kapacity. Sledujte prosím informace na našich stránkách

Volné termíny k preventivním vyšetřením jsou běžně do 2-4 týdnů.LBC Thin prep PAP test

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 500 Kč

HR HPV testace

hradí pojišťovna cena pro samoplátce 1500 Kč

Pojišťovna hradí ve věku 35 a 45 let (je součástí screeningového odběru cytologie) . Také toto vyšetření hradí při abnormalitách v cytologii.

Trombogenní mutace

hradí pojišťovna cena pro samoplátce 1500 Kč

Pojišťovna hradí jen ve specifických případech.

Mutace BRCA 1,2

nehradí pojišťovna cena pro samoplátce 2000 Kč

Vyšetření je pouze na žádost pacienta.

Kompletní ceník výkonů a služeb je k dispozici na našem pracovišti

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna