Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

Těhotenský screening, ultrazvuky v graviditě

V rámci každé těhotenské poradny se provádějí pravidelná vyšetření, jako je například sběr anamnestických údajů, vyšetření krevního tlaku, chemické orientační vyšetření moči, vážení, kontrola otoků, ověření vitality plodu a výběrově gynekologické vyšetření.

Další běžnou součástí péče o budoucí maminky jsou tzv. nepravidelná vyšetření. Jde především o krevní odběry, ultrazvuková vyšetření, kultivační vyšetření a kardiotokografické vyšetření.

Intervaly jednotlivých kontrol vycházejí z anamnézy (předchozí onemocnění, prodělané operace, průběhu minulých těhotenství) a ze stavu nynější gravidity. Frekvence návštěv je u nekomplikované gravidity zpravidla za 4-6 týdnů, od 34. týdne potom každé 2 týdny.

Níže uvádíme souhrný přehled standardních i nadstandardních vyšetření. Vyšetření, která se doporučují konkrétní pacientce se však stanovují vždy individuálně.

6. - 11. týden těhotenství

Ultrazvukové potvrzení gravidity, jeho vitality, stanovení délky těhotenství, zjištění počtu plodů, preventivní vyšetření čípku děložního a vyšetření prsů nebo ultrazvuk prsů (pokud tato vyšetření nebyla provedena v nedávné době).

11. – 14. týden těhotenství

Založení těhotenské legitimace, odběry z krve: krevní obraz, krevní skupina a Rh faktor, protilátky proti červeným krvinkám, vyšetření infekcí - HIV, žloutenka B (HBsAg), syfilis, glykémie na lačno (hladina cukru), štítná žláza (TSH, fT4, anti TPO), výběrově vyšetření toxoplazmózy a cytomegalovirové infekce, vyšetření proteinu PAPP-A a volné beta podjednotky těhotenského hormonu (f-beta hCG) v rámci kombinovaného screeningu v prvním trimestru (NT+).

Kombinovaný screening I. trimestru (NT+)

Jde o kombinované biochemické (vyšetření krve) a ultrazvukové vyšetření zaměřené na vyhledávání nejčastějších odchylek v genetické výbavě plodu (především Downova syndromu) a diagnostiku vrozených vývojových vad plodu.

Přesnost vyšetření dosahuje 90 až 95 % a provádí se mezi 12. až 14. týdnem gravidity.

Test je založen na vyšetření proteinu PAPP-A a volné beta podjednotky těhotenského hormonu z krve těhotné, dále na měření ultrazvukových známek chromozomálních odchylek – šíjového projasnění (NT), nosní kůstky (NB), popřípadě některých dalších.

Kombinovaný screening I. trimestru (NT+) není plně hrazen ze zdravotního pojištění. Většina pojišťoven však na toto vyšetření přispívá určitou částkou.

Podrobnější informace o tomto vyšetření najdete zde

Panorama test

Panorama test je nejpřesnější neinvazivní screeningový test na vyhledávání několika nejčastějších odchylek v genetické výbavě plodu. Má nejnižší falešnou pozitivitu ze všech dostupných screeningových vyšetření nejčastějších chromozomálních vad.

Rozšířené varianty dokážou navíc vyšetřit i několik relativně častých mikrodelečních syndromů.

Přesnost vyšetření dosahuje téměř 100 % a být provedeno již od ukončeného 9. týdne těhotenství.

Test je založený na vyšetření DNA z krve matky, která je odebrána těhotné ženě běžným způsobem z předloktí - je tedy zcela bez rizika.

Panorama test se považuje za nadstandardní vyšetření a není proto hrazen ze zdravotního pojištění.

Podrobnější informace o tomto vyšetření najdete zde

Screening preeclampsie a růstové retardace plodu

Preeclamsie je soubor symptomů - vysokého krevního tlaku, nálezu bílkoviny v moči a rozsáhlých otoků, vyskytujících se v souvislosti s těhotenstvím. Jde o onemocnění druhé poloviny těhotenství, tedy po 20. týdnu. V souvislosti s preeclampsií může dojít k závažnému zpomalení růstu plodu v děloze, čímž se zvyšuje riziko nitroděložního úmrtí plodu. Pokud se stav těhotné trvale zhoršuje, může vyústit až v tzv. eklampsii, což je nebezpečná až smrtelná komplikace, charakterizovaná vznikem záchvatů křečí, bezvědomím a kómatem. Až v 90% můžeme závažnou formu preeclampsie předvídat změřením krevního tlaku v kombinaci s ultrazvukovým vyšetřením průtoků krve děložními tepnami a biochemickými markery (PAPP - A, PLGF) v krvi těhotné. U těhotných s vysokým rizikem (1:200) lze tuto komplikaci snížit až o 50% dlouhodobým užíváním malých dávek Aspirinu.

Růstová retardace je stav, kdy u některých těhotných se rozvíjí placentární nedostatečnost a s ní dochází k závažnému zpomalení růstu plodu v děloze. Tím se zvyšuje riziko nitroděložního úmrtí plodu. Až v 60% můžeme předvídat závažnou formu tohoto onemocnění v kombinaci podrobné anamnézy, ultrazvukového vyšetření (Dopplerometrie, biometrie plodu) a biochemických markerů v krvi těhotné ( PAPP - A, PLGF). U těhotných s vysokým rizikem lze tuto komplikaci snížit dlouhodobým užíváním malých dávek Aspirinu.

Toto vyšetření je možno podstoupit ve stejném období jako NT screening - 11. - 14. t.g.
Není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Cenu tohoto vyšetření najdete zde

16. – 18. týden těhotenství, triple test, Integrovaný screening

Triple test se podobně jako NT+ nebo Panorma test také zaměřuje na stanovení rizika nejčastějších genetických (chromozomálních) odchylek, především Downovy choroby, a dále pak na rizika rozštěpových vad. Jedná se o vyšetření tří hormonálních hladin z krve těhotné (alfa-fetoprotein AFP, estriol E3, těhotenský hormon hCG).

Vyšetření je sice hrazeno zdravotními pojišťovnami, ale přesnost testu je přibližně 65%, proto se samostatně provádí pouze u žen, které z nějakého důvodu kombinovaný screening I. trimestru (NT+) neabsolvovaly, nebo v rámci tzv. integrovaného screeningu, který spojuje výsledky kombinovaného screeningu a triple testu.

Přesnost integrovaného screeningu je vysoká - 95 %. Integrovaný screening opět udává míru rizika především Downova syndromu.

Stejně jako u ostatních screeningových vyšetření (NT+, panorama test), případný pozitivní („špatný“) výsledek neznamená, že plod je jednoznačně postižen. Pouze nás upozorní na vhodnost dalšího vyšetření. Pro definitivní vyloučení nebo potvrzení podezření na některou z chromozomálních odchylek může být doporučeno vyšetření invazivní (odběr plodové vody, nebo odběr části placentární tkáně).

20. – 22. týden těhotenství, II. ultrazvukový screening

Speciální ultrazvukové vyšetření zaměřené na vrozené vývojové vady či jiné známky postižení plodu, sledujeme také množství plodové vody, uložení placenty, nebo růst plodu. Výběrově je možné doplnit i ultrazvukové vyšetření srdce plodu (FECHO) dětským kardiologem. Ultrazvukovými vyšetřeními lze za ideálních podmínek zachytit asi 80 až 90 % všech strukturálních abnormalit.

24. – 28. týden těhotenství, oGTT

Test zaměřený na zjištění těhotenské cukrovky. Test je založen na měření hladiny cukru v krvi těhotné (odběr ze žíly) na lačno a pak za jednu a dvě hodiny po vypití roztoku 75 g glukózy. U rizikových žen lze oGTT provádět i dříve.

3D / 4D ultrazvuk

Toto období je také nejvhodnější pro pořízení 3D / 4D záznamů Vašeho miminka.

3D ultrazvuk poskytuje jediněčnou příležitost vidět Vaše miminko plasticky ještě před narozením. Jeho reálný pohyb můžeme navíc pozorovat na 4D ultrazvuku, který na základě rychlého snímání 3D obrázků dokáže vytvořit téměř realistické video sekvence.

Vyšetření trvá většinou 10 až 15 minut, v některých případech ale může trvat i déle. Limitujícím faktorem může být poloha plodu nebo stavy zhoršující prostupnost ultrazvukových vln.

3D / 4D ultrazvuk není hrazen ze zdravotního pojištění.

Podrobnější informace o tomto vyšetření najdete zde

28. – 32. týden těhotenství

Kontrolní vyšetření krevního obrazu. Ve 28. týdnu aplikujeme Rh negativním ženám injekci anti D protilátek k prevenci imunitní reakce organizmu těhotné na neznámé krvinky plodu (ty s Rh faktorem).

30. – 32. týden těhotenství, III. ultrazvukový screening

Vyšetření zaměřené na později vzniklé vývojové vady a růst plodu, polohu a hmotnostní odhad plodu, množství plodové vody a uložení placenty.

32. - 34. týden těhotenství

Vystavujeme mateřskou dovolenou.

35 - 38. týden těhotenství

Odběr kultivace z pochvy a konečníku s cílem vyloučit přítomnost bakterie Streptococcus agalactiae (SAG, GBS). Jde o bakterii, která může způsobovat závažné záněty novorozenců. Těhotné s pozitivním nálezem (asi pětina žen) se nepřeléčují, ale za porodu dostávají nitrožilně preventivní dávku antibiotik.

40. týden těhotenství

Předání do porodnice :-)

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna