Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

MUDr. Luděk Moudrý vedoucí lékař, gynekolog
nositel licence expertní kolposkopie
praxe od 1990

Nositel licence F07 (kolposkopická expertíza)

Pouze 60 aktivních
expertů v ČR

V celé České republice je k dnešnímu dni pouze cca 60 aktivních expertů s licencí pro kolposkopickou expertízu.

Všechny lékaře v ČR, kteří mají akreditaci pro kolposkopickou expertízu (Nositelé FUNKČNÍ LICENCE F 017), nalezente na stránkách České odborné společnosti pro cervikální patologii.

CENTRUM ONKOLOGICKÉ PREVENCE ZLÍN

Centrum Onkologické Prevence (COP) se věnuje diagnostice a léčbě přednádorových změn zevních (vulva) a vnitřních (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vaječníky) pohlavních orgánů ženy.

Jedná se o vysoce specializovanou gynekologickou ambulanci, kde jsou pacientky odesílány většinou ve spolupráci se svým ošetřujícím gynekologem. Nejčastějším důvodem k odeslání je abnormální nález z onkologické cytologie nebo podezření z běžného gynekologického vyšetření.

Vyšetření v COP ambulanci tyto nálezy dále došetří a stanoví další postup. Podrobně pacientce vysvětlíme všechny skutečnosti ohledně její diagnózy a navrhneme další léčbu. V případě podezření nebo potvrzení přednádorových změn je nejčastěji prováděným zákrokem na děložním hrdle konizace. Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče a k dalšímu sledování ke svému ošetřujícímu gynekologovi. Při potvrzení diagnózy těžké prekancerózy nebo onkologického onemocnění zajišťuje naše zařízení podání onkologického hlášení. V případě onkologické diagnózy pak navazující léčbu v onkocentrech v Brně nebo Olomouci.

Expertní kolposkopie

K provádění specializovaných kolposkopických vyšetření je nutné, aby měl provádějící gynekolog specializovanou licenci k provádění tzv. kolposkopické expertízy. Vyšetření by tak měl provádět pouze lékař, který splňuje přísné podmínky pro udělení této licence jako jsou dokladované počty výkonů a dlouhá odborná praxe. Specialisté, kteří provádí tyto vyšetření a léčbu v centrech mají zkušenosti a koncentrují velké množství pacientek s těmito nálezy. Proto se setkají s daleko větším počtem těchto pacientek než ambulantní gynekologové (některá centra až 10-100x více než běžná gynekologická ambulance).

Zcela zásadní je také vysoce kvalifikované odečtení odebíraných vzorků (cytologie, histologie). Naše centrum spolupracuje s největší laboratoří ve střední Evropě, s Bioptickou laboratoří s.r.o.. Tato propojenost s Centrem onkologické prevence, kdy v případě suspektních či pozitivních nálezů je zajištěna zpětná vazba, je základem pro kvalitu, kterou poskytujeme.

Podrobné informace o kolposkopii a expertních vyšetřeních naleznete na specializovaných stránkách www.konizace.info

Úhrada pojišťovnou, termíny k vyšetření

Veškeré výkony centra onkologické prevence jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Volné termíny k expertnímu vyšetření prekanceróz většinou do cca 3-4 týdnů, akutní cca do týdne až 14 dnů. K expertním vyšetřením je potřeba žádanka od odesílajícího lékaře (nejčastěji Váš gynekolog).

Volné termíny k zákrokům jsou běžně do 2-3 týdnů.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna