Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

Co obnáší preventivní vyšetření

 • Aktualizace osobní i rodinné anamnézy, zejména ohledně rizikových faktorů
 • Komplexní gynekologické vyšetření
 • Ultrazvukové vyšetření
 • U všech žen se provádí ve věku 35, 45 a 55 let screeningový test na přítomnost HPV viru. Tento virus může způsobit těžké předrakovinové změny až rakovinu děložního hrdla.
 • Doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky)
 • Doporučení screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 do 54 let a 1x za 2 roky od 55 let, nebo screeningová koloskopie jednou za 10 let)
 • U žen rok po menopauze až do věku 59 let bude provedena anamnéza a jednoduchý dotazník FRAX. Pokud vznikne podezření na onemocnění osteoporózou, bude u pacienta provedeno měření denzitometrem na specializovaném pracovišti.

Preventivní gynekologické prohlídky Brno

Klinika Gynmeda poskytuje komplexní preventivní péči našim registrovaným pacientkám. Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami 1x ročně všem ženám od 15 let. V rámci tohoto vyšetření provádíme aktualizaci anamnézy, vlastní gynekologickou prohlídku, vždy ultrazvukové vyšetření a screening karcinomu hrdla děložního (odběry cytologie a HR HPV testy).

Jaká nabízíme nadstandardní vyšetření?

Cytologie LBC Thip Prep PAP Test

Jde o techniku umožňující odběr vyšetřovaných buněk do tekutého média, na rozdíl od klasické onkologické cytologie (OC), kde se buňky natírají přímo na sklo. Výhodou je výrazně vyšší přesnost. Je také možné i dodatečné vyšetření na průkaz HPV a další doplňující vyšetření (např. STD). Pacientka tedy nemusí znovu chodit k lékaři. LBC není plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

HR HPV test

HPV testy na rizikové viry (HR HPV), které umí vyvolat těžké předrakovinové až onkologické nálezy. Jejich zjišťění je velmi důležité pro správnou diagnostiku těchto změn.
POZN: HR HPV DNA test je hrazen zdravotními pojišťovnami všem ženám ve věku 35, 45 a 55 let. Ostatní ženy si mohou test uhradit jako samoplátci.

Trombogenní mutace

Testování trombogenních mutací nabízíme všem ženám, před nasazením antikoncepce nebo například před otěhotněním. Tímto testem je možné odhalit skryté poruchy krevního srážení, které by se v rizikových situacích mohly projevit krevními sraženinami nebo plicní embolií. Test je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze u indikovaných pacientek. Ostatní si mohou test uhradit jako samoplátci.

Mutace BRCA 1,2 - riziko karcinomu prsu a ovárií

Test BRCA 1,2 mutací je vyšetření při kterém se testuje 24 nejčastějších mutací BRCA 1,2 genů, které způsobují vysoké riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníků. Test je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze u indikovaných pacientek. Ostatní si mohou test uhradit jako samoplátci.

Další metody a vyšetření

Informujte se u Vašeho lékaře. Nabízíme celou škálu dalších vyšetření (např. odběry na pohlavní nemoci, specifické laboratorní vyšetření atd.).LBC Thin prep PAP test

informace o metodě
nehradí žádná pojišťovna cena pro samoplátce 700 Kč

Jedná se o stěr z děložního čípku odebíraný do tekutého média s následným počítačovým vyhodnocením preparátu pomocí AI (umělá inteligence). Tím toto vyšetření vykazuje minimální chybovost (v porovnání s konvenční cytologií hrazenou pojišťovnami).

Některé pojišťovny na toto vyšetření přispívají. Informujte se vždy u Vaší zdravotní pojišťovny.

HR HPV testace

hradí pojišťovna cena pro samoplátce 1500 Kč

Pojišťovna hradí ve věku 35, 45 a 55 let (je součástí screeningového odběru cytologie) . Také toto vyšetření hradí pojišťovna při abnormalitách v cytologii.

Trombogenní mutace

hradí pojišťovna cena pro samoplátce 1500 Kč

Pojišťovna hradí jen ve specifických případech.

Mutace BRCA 1,2

nehradí pojišťovna cena pro samoplátce 3000 Kč

Vyšetření je pouze na žádost pacienta.

Kompletní ceník výkonů a služeb je k dispozici na našem pracovišti

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna