Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Provedení interrupce v centru Gynmeda

 • Zákrok se provádí v šetrné celkové anestezii
 • Trvá cca 5 minut
 • Je nutné mít s sebou odvoz/doprovod
 • Jakmile je pacientka po zákroku v pořádku, je propuštěna domů cca za 2 hodiny
 • Je nutno přijít nalačno (6 hodin nejíst, nepít, nekouřit) a mít kopii výsledku Vaší krevní skupiny a Rh faktoru

Ceny zákroku

Interrupce, miniinterrupce, umělé přerušení těhotenství

Interrupce je malý operační výkon, při němž dochází uměle (a záměrně) k přerušení těhotenství. Obecně platí, že čím dříve se pacientka rozhodne k přerušení těhotenství, tím bude zákrok jednodušší a šetrnější s ohledem na její zdraví a další možné následky - především vzhledem k dalšímu chtěnému těhotenství.

Dále popisujeme jen ukončení do 12 týdne těhotenství. Ukončení od 12. do 24. týdne má své přesná specifika. Tyto výkony se dělají vždy za hospitalizace v nemocnici.

Legislativa

Podle platného zákona č. 66/1986 Sb. žena může sama požádat o provedení potratu bez omezení do 12. týdne těhotenství (= pouze na základě přání). Je nutno ultrazvukové vyšetření s přesným změřením velikosti plodu. Pokud je naměřen maximálně 11. týden a 6 dnů, je ukončení legální, pokud je plod větší, není možné ho provádět jen na žádost pacientky.

Do šestnácti let je navíc třeba k interrupci souhlas rodičů. Od šestnácti si už o přerušení těhotenství můžete rozhodnout sama, ale pokud vám není alespoň osmnáct, zákon ukládá povinnost po provedeném výkonu informovat rodiče, nikdo ale v tomto období nemá právo vyžadovat jejich souhlas předem, i když se to v některých nemocnicích neví.


Kdy legislativa neumožňuje provedení zákroku na vlastní žádost?

 • Pokud byl během posledního půl roku podobný zákrok již proveden
 • Pokud je velikost plodu dle ultrazvuku nad 12. týden těhotenství
 • Jestli je žena cizinka mimo EU (= pro ženy ze zemí EU platí stejná pravidla jako pro české občany)
 • Jestliže je cizinka mimo EU a nemá v ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt (nutno mít písemný doklad)

Chirurgická interrupce

V celkové žilní anestézii se po desinfekci zevních rodidel a pochvy odsaje speciální savkou na jedno použití plodové vejce z dutiny děložní (vakuumaspirace, vakuuumkyretáž, vakuumexhausce). Ihned po zákroku ještě na operačním sále je provedena kontrola ultrazvukem.

Výkon se provádí ambulantně v rámci jednodenní operativy. Propuštění je do 2hodin po provedení zákroku.

Potratová pilulka nebo chirurgická interrupce?

Vzhledem k tomu, že potratová pilulka vyvolává normální potrat včetně silného krvácení a bolestí, většina pacientek preferuje 10 minutový zákrok v šetrném úspání, kdy průběh zákroku vůbec nevnímá a necítí tím pádem ani žádnou bolest. Provedení potratu tabletkami je časově náročnější, po užití můsíte zůstat na sledování aspoň 2 hodiny a následně se dostavit na další ultrazvukovou kontrolu. Až 20% potratů pilulkou stejně končí na "vyčištění dutiny děložní" v celkové anestezii. Proto naše centrum preferuje tento postup.

Rh faktor a aplikace anti-D protilátek:

Jestliže má žena, která potratila, krevní skupinu Rh negativní, musí dostat protilátky anti-D, aby v dalším těhotenství nenastaly žádné komplikace u plodu. Po jakémkoliv typu potratu krevní skupinu embrya zjistit nelze, a proto musí injekci dostat všechny ženy, které mají Rh faktor negativní.

Provedení zákroku u nás:

 • Zákrok provádí plně atestovaný lékař s dlouhou praxí
 • Výkon je prováděn šetrně odsátím jednorázovými kanylami
 • Ihned po zákroku ještě na operačním sále je provedena kontrola ultrazvukem
 • Celkový pobyt na klinice do propuštění cca 2-3 hodiny

Na kterém pracovišti provádíme interrupce?

Interrupce provádíme jen na pracovišti v Brně.

Hradí to u nás pojišťovna?

Nehradí. Pokud je Vám více než 40 let, je zákrok hrazen ve státních nemocnicích. U nás ani toto není s pojišťovnama nasmlouváno.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna