Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Provedení interrupce v centru Gynmeda

 • Zákrok se provádí v šetrné celkové anestezii
 • Trvá cca 5 minut
 • Je nutné mít s sebou odvoz/doprovod
 • Jakmile je pacientka po zákroku v pořádku, je propuštěna domů cca za 2 hodiny
 • Je nutno přijít nalačno (6 hodin nejíst, nepít, nekouřit) a mít kopii výsledku Vaší krevní skupiny a Rh faktoru

Ceny zákroku

Interupce, miniinterupce, umělé přerušení těhotenství

Interrupce je malý operační výkon, při němž dochází uměle (a záměrně) k přerušení těhotenství. Obecně platí, že čím dříve se pacientka rozhodne k přerušení těhotenství, tím bude zákrok jednodušší a šetrnější s ohledem na její zdraví a další možné následky - především vzhledem k dalšímu chtěnému těhotenství.

Dále popisujeme jen ukončení do 12 t.ýdne těhotenství. Ukončení od 12. do 24. týdne má své přesná specifika. Tyto výkony se dělají vždy za hospitalizace v nemocnici.

Legislativa

Podle platného zákona č. 66/1986 Sb. žena může sama požádat o provedení potratu bez omezení do 12. týdne těhotenství (= pouze na základě přání). Je nutno ultrazvukové vyšetření s přesným změřením velikosti plodu. Pokud je naměřen maximálně 11. týden a 6 dnů, je ukončení legální, pokud je plod větší, není možné ho provádět jen na žádost pacientky.

Do šestnácti let je navíc třeba k interrupci souhlas rodičů. Od šestnácti si už o přerušení těhotenství můžete rozhodnout sama, ale pokud vám není alespoň osmnáct, zákon ukládá povinnost po provedeném výkonu informovat rodiče, nikdo ale v tomto období nemá právo vyžadovat jejich souhlas předem, i když se to v některých nemocnicích neví.

Kdy legislativa neumožňuje provedení zákroku na vlastní žádost?

 • Pokud během posledního půl roku podobný zákrok byl již proveden
 • Pokud je velikost plodu dle ultrazvuku nad 12. týden těhotenství
 • Jestli je žena cizinka mimo EU
 • Jestliže je cizinka mimo EU a nemá v ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt (nutno mít písemný doklad)

Chirurgická interrupce

V celkové anestézii se po desinfekci zevních rodidel a pochvy zachytí děložní čípek speciálním nástrojem a provede se rozšíření kanálu děložního hrdla (dilatace) kovovými tyčinkami, které se nazývají dilatátory. Dilatace se provádí podle stáří těhotenství (čím větší gravidita tím větší dilatace). Plodové vejce se z dutiny děložní odsaje podtlakovou savkou (vakuumaspirace, vakuuumkyretáž, vakuumexhausce). Po odsátí plodového vejce se někdy provádí tzv. revize dutiny děložní kyretou, při které se odstraní možné zbytky.

Optimální je provedení výkonu do cca 8.-9. týdne těhotenství. Čím je těhotenství větší, tím je výkon pro pacientku a organismus více zatěžující a přináší více rizik. Výkon se dnes již většinou provádí ambulantně v rámci jednodenní operativy. Jestliže žena, která potratila, je Rh negativní, musí dostat protilátky anti-D, aby v dalším těhotenství nenastaly žádné komplikace u miminka. Po jakémkoliv typu potratu krevní skupinu embrya zjistit nelze, a proto musí injekci dostat všechny ženy.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna