Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

Provedení revize dělohy v centru Gynmeda

 • Zákrok se provádí v šetrné celkové anestezii
 • Trvá cca 5 minut
 • Je nutné mít s sebou odvoz/doprovod
 • Jakmile je pacientka po zákroku v pořádku, je propuštěna domů cca za 2-3 hodiny
 • Je nutno přijít nalačno (6 hodin nejíst, nepít, nekouřit) a mít kopii výsledku Vaší krevní skupiny a Rh faktoru

Revize dělohy (=vyčištění dělohy) u zamlklého těhotenství

Zamlklé těhotenství nebo samovolný potrat je vždy velmi nepříjemná, navíc psychicky velmi náročná situace. Často dojde k samovolnému odkrvácení a revize dělohy není nakonec potřeba (poradí Vám vždy Váš gynekolog). Pokud je ale podezření, že v děloze zůstaly zbytky po těhotenství, nebo je silné krvácení, je potřeba dělohu velmi šetrně "vyčistit". Neřešení této situace by mohlo vést k infekčním komplikacím ev. do budoucna až ke srůstům v děloze.

Aby vše proběhlo pro pacientku co nejpříjmnějí, aby nemusela čekat v čekárnách nemocnic dlouhé hodiny a byla co nejrychleji vyřešena a propuštěna domů, snažíme se u nás vše maximálně zjednodušit.


Zákrok provádíme na pracovišti: Brno

Jak to probíhá?

Výkon se provádí v celkové narkóze. Po krátké žilní anestezii se velmi šetrně odsaje obsah dělohy vakuumaspirací jednorázovými kanylami. Tato metoda je maximálně šetrná!! Odebraný materiál se dále odesílá k dalšímu vyšetření (histologie, genetické testování apod.).

Na operačním sále máme vždy přítomen ultrazvuk, kterým ihned po zákroku (kdy pacientka ještě spí), ihned kontrolujeme, zda je dutina dobře vyčištěna. Minimalizujeme tím riziko opakování zákroku pro rezidua v děloze.

Genetické testování

Našim pacientkám nabízíme možnost genetického vyšetření vzorku získaného při revizi dutiny děložní, které je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Toto vyšetření je vhodné především pro ženy s anamnézou opakovaného potrácení, jehož výsledek může být velmi cenný pro plánování další gravidity. Test je možný pouze u vyšších týdnů těhotenství (plod velikosti minimálně 8. t.g.), protože je nutné získat dostatečný vzorek pro diagnostiku. Především lze takto zjistit anomálie v počtu chromozomů, trizomie nebo monozomie autozomálních či gonozomálních chromozomů, triploidie. Součástí vyšetření je i odběr vzorku krve těhotné, který je v případě potřeby také podroben genetické analýze. Všechny výsledky jsou hodnoceny genetikem, pacientku následně informujeme a případně doporučíme komplexní genetickou konzultaci.

Rh faktor a aplikace anti-D protilátek:

Máte-li krevní skupinu Rh negativní, je třeba aplikovat do 72 hodin od zákroku injekci s protilátkami anti-D, aby v eventuálním dalším těhotenství nenastaly žádné komplikace u plodu (tzv. imunizace). Po jakémkoliv typu potratu krevní skupinu embrya zjistit nelze, a proto musí injekci dostat všechny ženy, které jsou Rh negativní. Toto opatření brání vzniku protilátek proti plodu v následujících těhotenstvích.

Co dále po revizi dutiny děložní?

Po zákroku je vhodné dodržet 1-2 dny klidový režim. Poté doporučujeme 3 týdny klidovější režim bez velké fyzické námahy (nezvedat těžká břemena, nechodit na dlouhé procházky, nemít pohlavní styk či sportovní aktivity - hrozí riziko krvácení, nekoupat se ve veřejných bazénech nebo rybnících - hrozí riziko infekce). Také je vhodné se pouze sprchovat (tj. nekoupat se ve vaně). Doporučujeme používat výlučně menstruační vložky. Krvácení je většinou mírné, trvající jen pár dní. Pokud je krvácení silnější (t.j. během 1 hodiny máte silně prosáklé 3 a více vložek), doporučuje se ihned vyhledat lékaře (obvodního gynekologa, v akutním stavu pohotovost v nemocnici). Ohledně další snahy o otěhotnění se dohodnete se svým lékařem, názory na to, jak dlouho je nutno počkat, se velmi různí. Nejčastěji se doporučuje nechat proběhnout alespoň 2-3 menstruace (tj nechat dělohu "odpočinout").

Provedení zákroku u nás:

 • Zákrok provádí plně atestovaný lékař s dlouhou praxí
 • Výkon je prováděn šetrně odsátím jednorázovými kanylami
 • Ihned po zákroku ještě na operačním sále je provedena kontrola ultrazvukem
 • Celkový pobyt na klinice do propuštění cca 2-3 hodiny

Hradí zákrok u nás pojišťovna?

Ano, hradí všechny zdravotní pojišťovny.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna