Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Vaše gynekologické centrum

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. vedoucí lékař a odborný garant kliniky
praxe od 1999

Nositel licence F07 (kolposkopická expertíza)

Člen výboru České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS (2010 - 2014)

Pouze 60 aktivních
expertů v ČR

V celé České republice je k dnešnímu dni pouze cca 60 aktivních expertů s licencí pro kolposkopickou expertízu.

Všechny lékaře v ČR, kteří mají akreditaci pro kolposkopickou expertízu (Nositelé FUNKČNÍ LICENCE F 017), nalezente na stránkách České odborné společnosti pro cervikální patologii.

Expertní kolposkopie pro Jihomoravský kraj

Centrum Onkologické Prevence (COP) se věnuje diagnostice a léčbě přednádorových změn zevních (vulva) a vnitřních (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vaječníky) pohlavních orgánů ženy.

Jedná se o vysoce specializovanou gynekologickou ambulanci, kde jsou pacientky odesílány většinou ve spolupráci se svým ošetřujícím gynekologem. Nejčastějším důvodem k odeslání je abnormální nález z onkologické cytologie nebo podezření z běžného gynekologického vyšetření.

Vyšetření v COP ambulanci tyto nálezy dále došetří a stanoví další postup. Podrobně pacientce vysvětlíme všechny skutečnosti ohledně její diagnózy a navrhneme další léčbu. V případě podezření nebo potvrzení přednádorových změn je nejčastěji prováděným zákrokem na děložním hrdle konizace. Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče a k dalšímu sledování ke svému ošetřujícímu gynekologovi. Při potvrzení diagnózy těžké prekancerózy nebo onkologického onemocnění zajišťuje naše zařízení podání onkologického hlášení. V případě onkologické diagnózy pak navazující léčbu v onkocentrech v Brně nebo Olomouci.

Expertní kolposkopie

K provádění specializovaných kolposkopických vyšetření je nutné, aby měl provádějící gynekolog specializovanou licenci k provádění tzv. kolposkopické expertízy. Vyšetření by tak měl provádět pouze lékař, který splňuje přísné podmínky pro udělení této licence jako jsou dokladované počty výkonů a dlouhá odborná praxe. Specialisté, kteří provádí tyto vyšetření a léčbu v centrech mají zkušenosti a koncentrují velké množství pacientek s těmito nálezy. Proto se setkají s daleko větším počtem těchto pacientek než ambulantní gynekologové (některá centra až 10-100x více než běžná gynekologická ambulance).

Zcela zásadní je také vysoce kvalifikované odečtení odebíraných vzorků (cytologie, histologie). Naše centrum spolupracuje s největší laboratoří ve střední Evropě, s Bioptickou laboratoří s.r.o.. Tato propojenost s Centrem onkologické prevence, kdy v případě suspektních či pozitivních nálezů je zajištěna zpětná vazba, je základem pro kvalitu, kterou poskytujeme.

Podrobné informace o kolposkopii a expertních vyšetřeních naleznete na specializovaných stránkách www.konizace.info

Úhrada pojišťovnou, termíny k vyšetření

Veškeré výkony centra onkologické prevence jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Volné termíny k expertnímu vyšetření prekanceróz jsou většinou do 4-6 týdnů, akutní do 1-2 týdnů. K expertním vyšetřením je potřeba žádanka od odesílajícího lékaře (nejčastěji Váš gynekolog).

Volné termíny k zákrokům jsou běžně do 2-3 týdnů.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Revírní bratrská pokladna