Vítejte na klinice Gynmeda, Vašem gynekologickém centru

Diagnostické laparoskopie

 • Provádí se pro zjištění nálezu v dutině břišní (srůsty, cysty, vývojové vady dělohy, chronické bolesti, diagnostika endometriózy a neplodnosti atd.)

Operační laparoskopie

 • Umožňuje odstranění nálezů zjištěných při diagnostické laparoskopii nebo zjištěných ultrazvukem.

Laparoskopická sterilizace

 • Uzavření a přerušení (nebo odstranění) vejcovodů brání transportu vajíčka do dělohy a tím i možnosti jeho oplodnění a otěhotnění. Vaječníky a tím i jejich hormonální funkce zůstává zachována !!!

Laparoskopie Brno, Laparoskopická sterilizace

Operační výkon se provádí v celkové anestézii, s intubací. Dutina břišní se naplní plynem (CO2). Následně je zaveden přes břišní stěnu laparoskop (optické zařízení umožňující prohlédnout malou pánev a dutinu břišní). Laparoskopie diagnostická se provádí za účelem prohlédnutí orgánů malé pánve (děloha, vaječníky, vejcovody, malá pánev). Pokud je plánován laparoskopický operační výkon – tj. laparoskopie operační (kdy se připojuje výkon např. na vaječníku, odstranění cysty, rozrušení srůstů apod.), je nutné provést další 2-3 drobné kožní řezy, kterými se zavádí další operační nástroje do dutiny břišní.

Laparoskopie patří mezi tzv. minimálně invazivní techniky, které jsou v dnešní době preferovány. Pooperační průběh je po těchto technikách výrazně lépe snášen a také doba rekonvalescence je výrazně kratší. Celý operační výkon trvá cca 20 – 60 minut dle technické obtížnosti. Zákrok se neprovádí v době menstruace

Dle rozsahu výkonu a obtížnosti rozlišujeme laparoskopii na operační a diagnostickou.

Kdy se provádí laparoskopie?

 • Při nálezu ovariální cysty nebo patologii vejcovodů
 • Při diagnostice a léčbě myomů
 • Při došetření abnormálního ultrazvukového nálezu
 • Při chronických bolestech podbříšku
 • Při neplodnosti - testy průchodnosti vejcovodů
 • Při mimoděložním těhotenství
 • Při kontrole po operacích na děloze
 • Při laparoskopické sterilizaci - tj. zábraně početí


TYPY LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONŮ:

Illustrative image Laparoscopy
 • laparoskopická adnexektomie = odstranění jednoho nebo obou vaječníků
 • laparoskopická cystektomie, exstirpace cysty = odstranění cysty z vaječníku (vaječník zůstává zachován)
 • laparoskopická sterilizace = nevratné přerušení/odstranění vejcovodů a zamezení plodnosti, po zákroku není možno samovolně otěhotnět. Vaječník a jeho hormonální funkce zůstává zachovány včetně menstruace.
 • laparoskopická adhezyolýza = uvolnění, rozrušení srůstů v dutině břišní
 • laparoskopická salpingektomie = odstranění jednoho nebo obou vejcovodů (např. při mimoděložním těhotenství)

Laparoskopická sterilizace ženy

Provádí se přerušením nebo ostraněním vejcovodů (salpingectomie). Je to malý laparoskopický, minimálně invazivní operační výkon prováděný jako jednodenní péče s propuštěním druhý den ráno po výkonu. Během několika dnů je možný návrat ženy zpět do normálního života. Sterilizaci v ČR nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Jen pro upřesnění, vaječníky se nikdy neodstraňují, hormonálně proto zůstává vše jako před operací. Otěhotnění je pak možné jen metodami asistované reprodukce (IVF). Pojišťovny pak IVF ale nehradí !!

Před sterilizací na vlastní žádost je nutno splnit následující podmínky:

- Minimální věk 21 let
- Způsobilost k právním úkonům
- Vlastnoručně podepsaná žádost
- Poučení pacienta o provedení zákroku, jeho následcích, rizicích atd. Pacient poučení potvrdí podpisem
- Následně běží 14denní lhůta na rozmyšlenou
- Po 14 dnech žadatel udělí souhlas podpisem bezprostředně před zákrokem

Příprava před laparoskopií

Pro vlastní operační výkon je nezbytně nutné být co nejlépe vyprázdněn. Na vyprázdnění střeva obdržíte recept na Yal. Je vhodno aplikovat večer před operačním výkonem. Před použitím lahvičku s přípravkem Yal krátce protřepejte, až vznikne pěna. Po odstranění uzávěru lahvičky zaveďte trubičku klystýru do konečníku až na doraz. Stlačováním plastikové lahvičky dojde k vyprázdnění pěny a roztoku do tlustého střeva. Použití je jednorázové. Stejně jako při použití klystýru, je nutné se snažit zadržet nutkání na stolici co možná nejdéle. Zpravidla po půl hodině jste vyčištěni a připraveni k vyšetření nebo k chirurgickému zákroku.
S dietní přípravou na laparoskopii začněte 2 dny před operací. Denně vypijte navíc asi 2-3 litry tekutin. Druhý den před operací je vhodná spíše kašovitá dieta, lehce stravitelná. Den před operací je poslední jídlo ve 12.00 hod - vhodný je čistý vývar. Pít můžete do 24 hodin. Pak již nic nejezte a nepijte. Také nekuřte. Dodržením těchto zásad můžete předejít komplikacím během a po zákroku.

Propuštění po laparoskopii?

Zákrok je u nás prováděn jako jednodenní péče, propuštění je druhý den ráno po výkonu.

Co po laparoskopii?

Pacientky obvykle po výkonu cítí mírné bolesti nebo tlak v podbřišku, který do pár dnů odezní. Typické je také "praskání" při doteku v nadklíčkové jamce. Je způsobeno plynem, který se z dutiny břišní vstřebá během operace. Někdy se objevuje nevolnost, která během pár hodin odeznívá.

Po výkonu je vhodná alespoň 1 - 2 týdny pracovní neschopnost. Vytažení stehů z laparoskopických incizí na břiše je za cca 7 - 10 dnů od výkonu cestou naší ambulance nebo Vašeho gynekologa.

Ačkoli se komplikace po laparoskopii vyskytují zřídka, pacientka by měla kontaktovat svého lékaře, pokud po propuštění nadměrně krvácí nebo pociťuje příznaky infekce, jako jsou křeče, horečka, zimnice a podobně.

Na kterém pracovišti provádíme laparoskopie?

Laparoskopie provádíme jen na pracovišti v Brně.

K laparoskopickým výkonům máme pronajaté špičkové operační sály a pooperační pokoje na klinice Surgal Clinic. Jako jediné ze soukromých center na Moravě tak má pacientka u nás k dispozici kompletní zázemí špičkově vybavené soukromé nemocnice včetně pooperační JIP, non-stop přítomnosti anesteziologa, chirurga, nadstandardních pooperačních pokojů a perfektní pooperační péče. Lékaři provádějící zákroky jsou všichni jen z našeho týmu.

Hradí to pojišťovna?

Ano. Laparoskopické zákroky (vyjma sterilizací na vlastní žádost) jsou hrazeny těmito zdravotními pojišťovnami - VZP ČR (111), ZP MVČR (211), ČPZP (205), Vojenská ZP (201) a RBP (213).

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna